Skötselråd

En trappa från Rättviks Trappfabrik är synonymt med kvalitet. Vår trappa ska vara en prydnad där den installeras i såväl hem som offentliga lokaler. För att få ett långt liv kräver den viss omvårdnad.

Lackbehandlade trappor och ledstänger

Tvätta av planstegen med trasa i ljummet vatten och syntetiskt tvättmedel utan alkalier. Fläckar som inte kan avlägsnas genom tvättning tas bort med trasa fuktad i lacknafta. Vätskan får inte hällas ut på planstegen. Den kan skada limmet i fogarna. Det är lacken som utgör slitytan. Var därför noga med att bättra på nedslitna ställen på trappan innan träet skadas. Innan bättringen görs måste ytan vara ren och torr. Blanka partier som skall strykas, ruggas först upp genom lätt slipning med fint slippapper. Bättringen utförs med syrahärdande lack.

Betsade / Laserade ytor

Bets/lasyr är en ytlig infärgning av det yttersta lagret trä och därefter har en slityta av klarlack lagts ovanpå. Vid djupa skador där även träet skadats måste ytan slipas och eventuellt spacklas så att skadan elimineras. Därefter kan ett nytt lager av bets/lasyr föras på. Därefter måste man även lägga på ett nytt lager lack. Ju noggrannare Du är desto bättre blir resultatet givetvis och livslängden på trappan förlängs avsevärt.

Fabriksoljade ytor

Vi har grundbehandlat trappan med olja av hög kvalitet. Efter montering på plats ska mer olja påföras och arbetas in ordentligt – gärna med slipmaskin och ytterst fint slippapper. Bearbeta en mindre yta i taget för jämnt resultat. Påför därefter ytterligare två lager olja över hela ytan med en timmes mellanrum. Stryk ut noga. Efter den tredje strykningen ska oljan på nytt arbetas in ordentligt med slipmaskinen. I hörn och på andra svåråtkomliga ställen bearbetas för hand med mjuk trasa. Slipa/polera alltid i träets fiberriktning. Undvik att beträda ytan första dagen! Efter 12-18 timmar passerat efter första grundbehandlingen, skall ytan ännu en gång poleras med maskin. Med denna grundbehandling uppnås en mycket beständig yta. Normal rengöring görs med lätt fuktad trasa. Vid behov använd ett PH-neutralt rengöringsmedel, t.ex. vanligt diskmedel. Till grovrengöring använd såpa och kökssvamp, typ ScotchBrite. Skölj noga efter och torka ordentligt torrt. Efter städning kan ytan underhållas med ett tunt lager lämplig olja(rådgör med oss eller fackhandel).

Obs! Oljerester är mycket brandfarliga. Alla trasor och slippapper som kommit i kontakt med oljan skall läggas i blöt i minst 24 timmar och sedan slängas i försluten förpackning, annars finns risk för självantändning!!

Täckmålade ytor

Täckmålade ytor är extra känsliga för slitage och bör skyddas noga från smuts, grus etc som kan ge svåra märken på den täckmålade ytan. Om ändå skadan skett vad göra? Vid lätta skador, ej så djupa att träet skadats, kan förbättring göras genom lätt applicering av färg. Om däremot djupa repor uppstått, som trängt ned och skadat träet, måste hela ytan slipas och eventuellt spacklas så att alla märken försvinner. Därefter kan ytan behandlas med ett nytt lager täckfärg. Det dagliga slitaget kan med tiden ge upphov till djupare skador, och därför bör alla täckmålade ytor skyddas extra väl.

Trappor belagda med plastmatta eller linoleum

Rengöringen sker med ljummet vatten tillsatt med flytande syntetiska rengöringsmedel eller tvålflingor. Se till att vattnet inte flödar. Fläckar som inte kan avlägsnas genom tvättning, tas bort med lack-/tvättnafta. Vätskan får inte hällas ut på planstegen. Den kan skada limmet i fogarna. Behandla plastmattan vid behov med polish eller tvättvax. Var försiktig med starka vaxborttagningsmedel.

Trappor belagda med textila mattor

Rengör i första hand med dammsugare. Sand och grus ska tas bort innan det tränger ner under luggen. Om mattan blivit hårt nedsmutsad bör den skumtvättas. Se till att bearbeta fläckar omgående för att inte en permanent missfärgning ska uppstå. Vid svårare fläckar bör man rådgöra direkt med mattillverkaren om lämplig borttagningsmetod.