Spiraltrappa Civik

Spiraltrappan Civik – design som tar för sig på liten yta

Civik har en trappavsats som tillåter installation i öppningar av nästan vilken form och dimension som helst. Gångriktningen(med- eller motsols) bestäms vid monteringstillfället. Trappan finns i 120, 140 och 160 cm diameter. Höjden kan regleras mellan 252 och 305 cm.

Civik är utförd i präglat stål, plastbelagd, kan fås i färgerna svart (RAL 9017), vit (RAL 9010) eller grå (RAL 9006). Ledstången, i polyuretan, är svart, så även trappstegens skydd mot halka och slitage.

För att beräkna stegens höjd får Du hjälp i den medföljande monteringsinstruktionen eller rådfråga vår säljare.

Köper du till ett eller flera steg kan höjden bli upp till 376 cm(obs: då behöver du även en eller flera byggsatser för att förlänga MITTPELAREN och HANDLEDAREN!). Balustrad på 120 cm kan köpas till.

Frågor och svar om Civik

1. Vilken diameter bör öppningen ha för en trappa? Öppningen bör vara minst 5 cm större än trappans diameter för att man bekvämt ska kunna hålla i handledaren.

2. Kan man montera 2 Civik ovanpå varandra? Ja, först måste man ta reda på om öppningen är kvadratisk eller cirkulär. Under förutsättning att två trappor ovanpå varandra måste ha utgång mot viloplanet åt samma håll vid en kvadratisk öppning måste man ta hänsyn till de nedan beskrivna begränsningarna

3. Hur fäster man trappan i golvet? Trappan måste alltid fästas i cement. I de fall delarna med nr. B13 visar sig vara för korta måste man köpa till längre.

4. Vad är trappans verkliga bredd? För trappor med diametern 120 cm, är den verklig trappbredden 48 cm, för trappor med diametern 140 cm, verklig bredd 58 cm och för trappor med diametern 160 cm, verklig bredd 68 cm.

5. Vad är diametern på Civiks mittpelare? Diametern är 10,2 cm för alla tre.

6. Vad är diametern på basplattan vid golvet? Den är 24 cm(inkl. plattskyddet) för alla tre diametrarna.

7. Vilka är dimensionerna för Civiks vilplan? Måtten på vilplanen i de olika varianterna av Civik visas i illustrationen nedan:

Klicka på bilderna för att förstora