Trappor till Hustillverkare

Tillverkare av hus – här finns en engagerad leverantör av trappor!

Trappfabriken kan erbjuda er ett eget bassortiment av trappor – ni väljer t ex ett antal grundmodeller och valbara tillägg. Vi kan också ta hand om diskussionen kring trappan direkt med er kund så att de har möjlighet att få goda råd och lösningsförslag. Välj hur ni vill arbeta – vi är lyhörda och konstruktiva. Välkommen att kontakta vår VD eller platschef på 0248-79 79 79.